Մանրամասնորեն

Նամակներ

Նամակներ

Հետևյալ նկարազարդում ցույց տրված տառերը կտրված են, ինչպես ցույց է տրված ներքևում, այնպես որ, եթե մենք դրանք ճիշտ տեսանկյունից պատկերացնենք, այն տպավորություն է ստեղծում, որ դրանք տեղադրվում են հակադարձ կարգով դեպի իրականը, այսինքն ՝ Կարմիր տառը կարծես առաջին դիրքում է, երբ իրականում վերջինն է: